WONGAR / ВОНГАР

WONGAR / ВОНГАР

English

WONGAR, a story told with subtlety, care and warmth, is an attempt to unravel part of the complex life of this internationally-acclaimed author otherwise known as Sreten Bozic. A Serbian émigré arriving in Australia in 1960, Sreten has worked tirelessly since the 1970s on his various writing projects primarily concerned with the fate of the Australian Aboriginal.

This documentary interweaves Sreten’s daily, mundane life – as he spends time primarily caring for his dingoes in urban Melbourne – with the daily life of Aboriginals in remote Ooenpelli (NT) – hunting for long-neck turtles in mangroves, preparing damper and visiting a billabong.

Earlier this year, WONGAR won first prize at the Belgrade Documentary and Short Film Festival.

Српски

ВОНГАР, прича казана са суптилношћу, бригом и топлотом, је покушај да се открије део компликованог живота овог светски признатог аутора иначе познатог као Сретен Божић. Српски емигрант дошавши у Аустралију 1960. године, Сретен, радио је неуморно од 1970-их на његовим различитим писаним пројектима који су се примарно тицали судбина аустралијских абориџина.

Овај документарац преплиће Сретенов свакодневни, уобичајени живот-док проводи време најпре бринући за његове дингое у урбаном Мелбурну- са свакодневним животима абориџина у далеком Оенпелију (северна територија)- ловећи корњаче дугог врата у мангровима, спремајући дампер и посећујући билабонге.

Раније ове године, ВОНГАР је освојио прву награду на на Београдском фестивалу документарних и кратких филмова.

Film info

Director: Andrijana Stojkovic

Cast: Sreten Bozic (aka B.Wongar)

Serbia/2018/Documentary/61 minutes/English

Classification

MA15+ No person under the age of 15 shall be admitted unless in company of a parent or adult guardian: Mild coarse language